GetKeyframeSequence

GetKeyframeSequence(A3DObject, string, string, bool)

Hämtar nyckelbildsekvensen för given egenskap och kanal.

public KeyframeSequence GetKeyframeSequence(A3DObject target, string propName, string channelName, 
    bool create)
Parameter Typ Beskrivning
target A3DObject På vilken instans som ska skapas nyckelbildsekvensen.
propName String Fastighetens namn.
channelName String Kanalens namn.
create Boolean Om inställt påSann skapa animationssekvensen om den inte finns.

Returvärde

Nyckelbildsekvensen.

Se även


GetKeyframeSequence(A3DObject, string, bool)

Hämtar nyckelbildsekvensen på en given egenskap.

public KeyframeSequence GetKeyframeSequence(A3DObject target, string propName, bool create)
Parameter Typ Beskrivning
target A3DObject På vilken instans som ska skapas nyckelbildsekvensen.
propName String Fastighetens namn.
create Boolean Om inställt påSann, skapa sekvensen om den inte finns.

Returvärde

Nyckelbildsekvensen.

Se även