GenerateUV

GenerateUV(Mesh, VertexElementNormal)

Generera UV-data från det givna ingångsnätet och specificerade normala data.

public static VertexElementUV GenerateUV(Mesh mesh, VertexElementNormal normals)
Parameter Typ Beskrivning
mesh Mesh Ingångsnätet
normals VertexElementNormal Normala data

Returvärde

Genererad UV-data

Se även


GenerateUV(Mesh)

Generera UV-data från det givna ingångsnätverket

public static VertexElementUV GenerateUV(Mesh mesh)
Parameter Typ Beskrivning
mesh Mesh Ingångsnätet

Returvärde

Genererad UV-data

Se även