ITextureCubemap

ITextureCubemap interface

Kubkarta texture

public interface ITextureCubemap : ITextureUnit

Metoder

namn Beskrivning
Load(CubeFaceData<TextureData>)
Load(CubeFace, TextureData) Ladda data till specificerat face
LoadFromFiles(CubeFaceData<string>)
Save(CubeFaceData<Bitmap>)
Save(CubeFace, Bitmap) Spara den angivna sidan i memory
Save(CubeFaceData<string>, ImageFormat)
ToBitmap(CubeFace) Konvertera strukturenheten tillBitmap instans

Se även