Translate

Translate(double, double, double)

Kedja en översättningstransform

public TransformBuilder Translate(double tx, double ty, double tz)
Parameter Typ Beskrivning
tx Double
ty Double
tz Double

Se även


Translate(Vector3)

Kedja en översättningstransform

public TransformBuilder Translate(Vector3 v)
Parameter Typ Beskrivning
v Vector3

Se även