AddBonePose

AddBonePose(Node, Matrix4, bool)

Sparar posetransformationsmatris för den givna bennoden.

public void AddBonePose(Node node, Matrix4 matrix, bool localMatrix)
Parameter Typ Beskrivning
node Node Bennod.
matrix Matrix4 Transformationsmatris.
localMatrix Boolean Om inställt påSann betyder att använda lokal matris annars betyder global matris.

Se även


AddBonePose(Node, Matrix4)

Sparar posetransformationsmatris för den givna bennoden. Global transformationsmatris är underförstådd.

public void AddBonePose(Node node, Matrix4 matrix)
Parameter Typ Beskrivning
node Node Bennod.
matrix Matrix4 Transformationsmatris.

Se även