GetKeyframeSequence

GetKeyframeSequence(A3DObject, string, string, bool)

Verilen özellik ve kanaldaki ana kare dizisini alır.

public KeyframeSequence GetKeyframeSequence(A3DObject target, string propName, string channelName, 
    bool create)
Parametre Tip Tanım
target A3DObject Ana kare dizisinin hangi örnekte oluşturulacağı.
propName String Mülkün adı.
channelName String Kanal adı.
create Boolean olarak ayarlanırsadoğru mevcut değilse, animasyon dizisini oluşturun.

Geri dönüş değeri

Anahtar kare dizisi.

Ayrıca bakınız


GetKeyframeSequence(A3DObject, string, bool)

Verilen özellikteki ana kare dizisini alır.

public KeyframeSequence GetKeyframeSequence(A3DObject target, string propName, bool create)
Parametre Tip Tanım
target A3DObject Ana kare dizisinin hangi örnekte oluşturulacağı.
propName String Mülkün adı.
create Boolean olarak ayarlanırsadoğru, mevcut değilse diziyi oluşturun.

Geri dönüş değeri

Anahtar kare dizisi.

Ayrıca bakınız