GenerateUV

GenerateUV(Mesh, VertexElementNormal)

Verilen giriş ağından ve belirtilen normal verilerden UV verileri oluşturun.

public static VertexElementUV GenerateUV(Mesh mesh, VertexElementNormal normals)
Parametre Tip Tanım
mesh Mesh giriş ağı
normals VertexElementNormal normal veriler

Geri dönüş değeri

Üretilen UV verileri

Ayrıca bakınız


GenerateUV(Mesh)

Verilen girdi mesh ‘den UV verisi üret

public static VertexElementUV GenerateUV(Mesh mesh)
Parametre Tip Tanım
mesh Mesh giriş ağı

Geri dönüş değeri

Üretilen UV verileri

Ayrıca bakınız