FromEulerAngle

FromEulerAngle(double, double, double)

Verilen Euler açısından dördey oluşturur

public static Quaternion FromEulerAngle(double pitch, double yaw, double roll)
Parametre Tip Tanım
pitch Double radyan perdesi
yaw Double radyan olarak sapma
roll Double Radyan içinde yuvarlayın

Geri dönüş değeri

oluşturulan dördey

Ayrıca bakınız


FromEulerAngle(Vector3)

Verilen Euler açısından dördey oluşturur

public static Quaternion FromEulerAngle(Vector3 eulerAngle)
Parametre Tip Tanım
eulerAngle Vector3 radyan cinsinden Euler açısı

Geri dönüş değeri

oluşturulan dördey

Ayrıca bakınız