Pose

Pose class

Poz, geometri tenli olduğunda dönüşüm matrisini depolamak için kullanılır. Poz, bir diziBonePose , her biriBonePose kemik düğümünün somut dönüşüm bilgilerini kaydeder.

public class Pose : A3DObject

yapıcılar

İsim Tanım
Pose() Yeni bir örneğini başlatırPose sınıf.
Pose(string) Yeni bir örneğini başlatırPose sınıf.

Özellikleri

İsim Tanım
BonePoses { get; } Hepsini alırBonePose .
virtual Name { get; set; } Adı alır veya ayarlar.
PoseType { get; set; } Poz türünü alır veya ayarlar.
Properties { get; } Tüm özelliklerin koleksiyonunu alır.

yöntemler

İsim Tanım
AddBonePose(Node, Matrix4) Verilen kemik düğümü için poz dönüştürme matrisini kaydeder. Genel dönüşüm matrisi ima edilir.
AddBonePose(Node, Matrix4, bool) Verilen kemik düğümü için poz dönüştürme matrisini kaydeder.
FindProperty(string) Özelliği bulur. Dinamik bir özellik olabilir (CreateDynamicProperty/SetProperty tarafından oluşturulmuştur) veya yerel özellik (adıyla tanımlanır)
GetProperty(string) Belirtilen özelliğin değerini alın
RemoveProperty(Property) Dinamik bir özelliği kaldırır.
RemoveProperty(string) name ile tanımlanan belirtilen özelliği kaldırın
SetProperty(string, object) Belirtilen özelliğin değerini ayarlar

Ayrıca bakınız