Pdf417ErrorLevel

Pdf417ErrorLevel enumeration

pdf417 barcode’s error correction level, from level 0 to level 9, level 0 means no error correction, level 9 means best error correction

public enum Pdf417ErrorLevel

Values

Name Value Description
Level0 0 level = 0.
Level1 1 level = 1.
Level2 2 level = 2.
Level3 3 level = 3.
Level4 4 level = 4.
Level5 5 level = 5.
Level6 6 level = 6.
Level7 7 level = 7.
Level8 8 level = 8.

See Also