MailServerValidatingEventHandler

MailServerValidatingEventHandler delegate

Represents the event handler for MailServerValidatingEvent.

public delegate void MailServerValidatingEventHandler(object sender, 
    MailServerValidatingEventArgs e);
Parameter Type Description
sender Object The sender.
e MailServerValidatingEventArgs The event arguments.

See Also