CanOpenDatasets

FileGdbDriver.CanOpenDatasets property

Får ett värde som indikerar om den här drivrutinen kan öppna datauppsättningar.

public override bool CanOpenDatasets { get; }

Fastighetsvärde

true , om den här drivrutinen kan öppna datauppsättningar; annat,false .

Se även