OpenDataset

OpenDataset(string, FileGdbOptions)

Öppnar datasetet.

public Dataset OpenDataset(string path, FileGdbOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path String Sökväg till datasetet.
options FileGdbOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa lagret från datamängden.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna datauppsättningar (seCanOpenDatasets).

Se även


OpenDataset(AbstractPath, DriverOptions)

Öppnar datasetet.

public override Dataset OpenDataset(AbstractPath path, DriverOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till datasetet.
options DriverOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa lagret från datamängden.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna datauppsättningar (seCanOpenDatasets).

Se även


OpenDataset(AbstractPath, FileGdbOptions)

Öppnar datasetet.

public Dataset OpenDataset(AbstractPath path, FileGdbOptions options)
Parameter Typ Beskrivning
path AbstractPath Sökväg till datasetet.
options FileGdbOptions Förarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påDataset.

Undantag

undantag skick
ArgumentException Options-objektet har en felaktig typ för den här drivrutinen.
ArgumentNullException Vägen ärnull.
GisException Det gick inte att läsa lagret från datamängden.
IOException Ett I/O-fel uppstod.
NotSupportedException Drivrutinen kan inte öppna datauppsättningar (seCanOpenDatasets).

Se även