RestoreSchema

GmlOptions.RestoreSchema property

Bestämmer om Aspose.GIS får tolka attribut i en Gml-fil där ett XML-schema saknas eller inte kan laddas. Om inställt påtrue , Aspose.GIS-läsaren kräver inte närvaron av ett XML-schema. Standard ärfalse .

public bool RestoreSchema { get; set; }

Anmärkningar

Drivrutinen försöker automatiskt analysera funktionsklasserna och deras associerade egenskaper genom att skanna filen och leta efter “kända” objekt för att fastställa organisationen. Även om detta tillvägagångssätt är felbenäget, har det fördelen att arbeta för GML-filer even om den tillhörande XML-schemat har gått förlorat eller kan inte laddas från Internet.

Se även