SchemaLocation

GmlOptions.SchemaLocation property

Mellanslagsseparerad lista med URI-par. Första URI i varje par är en URI för namnutrymmet, andra URI är ett sökväg till XML-schema för namnutrymmet. Om satt tillnull ,GmlDriver kommer att försöka läsa schemaLocation från rotelementet i dokumentet. Standard ärnull .

public string SchemaLocation { get; set; }

Anmärkningar

Aspose.GIS använder XML-schema för GML-fil för att skapaFeatureAttributeCollection . Som standard extraheras schemaplatsen från attributet schemaLocation. Om det inte finns något sådant attribut eller om det pekar på en ogiltig plats kommer Aspose.GIS inte att läsa GML-filen. I det här fallet - ställ in det här alternativet så att Aspose.GIS kan ladda schema.

Exempel

http://site.com/namespace http://site.com/schema.xsd"

Se även