XmlResolver

GmlOptions.XmlResolver property

AXmlResolver används för att lösa externa resurser. Standard ärXmlUrlResolver .

public XmlResolver XmlResolver { get; set; }

Se även