KmlItemIconStates

KmlItemIconStates enumeration

Anger aktuell status för en kml:NetworkLink eller kml:Folder.

public enum KmlItemIconStates

Värderingar

namn Värde Beskrivning
None 0 Odefinierat (ingen).
Open 1 Öppen mapp.
Closed 2 Stängd mapp.
Error 3 Fel vid hämtning.
Fetching0 4 Hämtningstillstånd 0.
Fetching1 5 Hämtningstillstånd 1.
Fetching2 6 Hämtningstillstånd 2.

Se även