OsmXmlDriver.OpenLayer

OpenLayer(string, OsmXmlOptions)

Öppnar ett lager för läsning.

public VectorLayer OpenLayer(string path, OsmXmlOptions options)
ParameterTypBeskrivning
pathStringSökväg till filen.
optionsOsmXmlOptionsFörarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Se även


OpenLayer(AbstractPath, DriverOptions)

Öppnar ett lager för läsning.

public override VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, DriverOptions options)
ParameterTypBeskrivning
pathAbstractPathSökväg till filen.
optionsDriverOptionsFörarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Se även


OpenLayer(AbstractPath, OsmXmlOptions)

Öppnar ett lager för läsning.

public VectorLayer OpenLayer(AbstractPath path, OsmXmlOptions options)
ParameterTypBeskrivning
pathAbstractPathSökväg till filen.
optionsOsmXmlOptionsFörarspecifika alternativ.

Returvärde

Ett exempel påVectorLayer.

Se även