ReportAllWays

OsmXmlOptions.ReportAllWays property

Rapportera alla sätt som funktioner, även om de inte har några betydande taggar eller inte har några noder.

public bool ReportAllWays { get; set; }

Se även