NestedPropertiesSeparator

TopoJsonOptions.NestedPropertiesSeparator property

Hämtar eller ställer in en sträng som används för att separera komponenter av kapslade attribut. Standard är “_”.

public string NestedPropertiesSeparator { get; set; }

Anmärkningar

Detta är ett läsalternativ - det påverkar inte skrivandet.

Se även