ObjectNameAttribute

TopoJsonOptions.ObjectNameAttribute property

Namn på attributet, som återspeglar namnet på objektet som innehåller en egenskap.

public string ObjectNameAttribute { get; set; }

Anmärkningar

TopoJSON kan innehålla valfritt antal namngivna objekt. Varje sådant objekt kan innehålla flera funktioner. Se TopoJSON-specifikationen för mer information om namngivna objekt. När du läser TopoJSON anger den här egenskapen vilket attribut som ska återspegla namnet på objektet som innehåller en funktion. När du skriver TopoJSON anger den här egenskapen vilket attribut som ska användas för att gruppera funktioner i objekt. Standard är “topojson_object_name”.

Se även