Transform

TopoJsonOptions.Transform property

Anger transformobjekt som ska användas för att kvantisera koordinater och delta-koda bågar i utdata TopoJSON.

public TopoJsonTransform Transform { get; set; }

Anmärkningar

Det här är skrivalternativ - det påverkar inte läsningen. Det här alternativet utesluter varandra medQuantizationNumber - endast ett av dessa två alternativ kan inte vara detnull . Om detta inte är detnull - Output TopoJSON-koordinater kvantiseras och bågar deltakodas med det specificerade transformobjektet. Se TopoJSON-specifikationen för mer information om transformeringsobjekt. Standardinställning tillnull .

Se även