DefaultValue

FeatureAttribute.DefaultValue property

Hämtar eller ställer in ett värde för attributet, som indikerar saknad data.

public object DefaultValue { get; set; }

Undantag

undantag skick
InvalidOperationException Attributet är låst.
InvalidOperationException Attributet tillåter intenull värden.

Anmärkningar

Detta är värdet som representerar en saknad information, när ett attribut inte tillåternull value. För attribut som tillåternull värden (CanBeNull ==Sann ),DefaultValue ärnull om det inte uttryckligen ändrats.

Se även