FeatureAttribute.DefaultValue

FeatureAttribute.DefaultValue property

Hämtar eller ställer in ett värde för attributet, som indikerar saknad data.

public object DefaultValue { get; set; }

Undantag

undantagskick
InvalidOperationExceptionAttributet är låst.
InvalidOperationExceptionAttributet tillåter intenull värden.

Anmärkningar

Detta är värdet som representerar en saknad information, när ett attribut inte tillåternullvalue. För attribut som tillåternull värden (CanBeNull ==Sann ),DefaultValue ärnull om det inte uttryckligen ändrats.

Se även