VectorLayer.Attributes

VectorLayer.Attributes property

Får samlingen av anpassade attribut för funktioner i dettaVectorLayer .

public override FeatureAttributeCollection Attributes { get; }

Fastighetsvärde

Samlingen av attribut.

Se även