CanOpenDatasets

FileGdbDriver.CanOpenDatasets property

Bu sürücünün veri kümelerini açıp açamayacağını gösteren bir değer alır.

public override bool CanOpenDatasets { get; }

Mülk değeri

true , bu sürücü veri kümelerini açabiliyorsa; aksi halde,false .

Ayrıca bakınız