OpenDataset

OpenDataset(string, FileGdbOptions)

Veri kümesini açar.

public Dataset OpenDataset(string path, FileGdbOptions options)
Parametre Tip Tanım
path String Veri kümesine giden yol.
options FileGdbOptions Sürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiDataset.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Seçenekler nesnesi, bu sürücü için yanlış bir türe sahip.
ArgumentNullException yolnull.
GisException Veri kümesinden katman okunurken hata oluştu.
IOException Bir G/Ç hatası oluştu.
NotSupportedException Sürücü veri kümelerini açamaz (bkz.CanOpenDatasets).

Ayrıca bakınız


OpenDataset(AbstractPath, DriverOptions)

Veri kümesini açar.

public override Dataset OpenDataset(AbstractPath path, DriverOptions options)
Parametre Tip Tanım
path AbstractPath Veri kümesine giden yol.
options DriverOptions Sürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiDataset.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Seçenekler nesnesi, bu sürücü için yanlış bir türe sahip.
ArgumentNullException yolnull.
GisException Veri kümesinden katman okunurken hata oluştu.
IOException Bir G/Ç hatası oluştu.
NotSupportedException Sürücü veri kümelerini açamaz (bkz.CanOpenDatasets).

Ayrıca bakınız


OpenDataset(AbstractPath, FileGdbOptions)

Veri kümesini açar.

public Dataset OpenDataset(AbstractPath path, FileGdbOptions options)
Parametre Tip Tanım
path AbstractPath Veri kümesine giden yol.
options FileGdbOptions Sürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiDataset.

istisnalar

istisna şart
ArgumentException Seçenekler nesnesi, bu sürücü için yanlış bir türe sahip.
ArgumentNullException yolnull.
GisException Veri kümesinden katman okunurken hata oluştu.
IOException Bir G/Ç hatası oluştu.
NotSupportedException Sürücü veri kümelerini açamaz (bkz.CanOpenDatasets).

Ayrıca bakınız