FileGdbDriver.OpenDataset

OpenDataset(string, FileGdbOptions)

Veri kümesini açar.

public Dataset OpenDataset(string path, FileGdbOptions options)
ParametreTipTanım
pathStringVeri kümesinin yolu.
optionsFileGdbOptionsSürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiDataset.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentExceptionSeçenekler nesnesi bu sürücü için yanlış bir türe sahip.
ArgumentNullExceptionyolnull.
GisExceptionVeri kümesinden katman okunurken hata oluştu.
IOExceptionBir G/Ç hatası oluştu.
NotSupportedExceptionSürücü veri kümelerini açamaz (bkz.CanOpenDatasets).

Ayrıca bakınız


OpenDataset(AbstractPath, DriverOptions)

Veri kümesini açar.

public override Dataset OpenDataset(AbstractPath path, DriverOptions options)
ParametreTipTanım
pathAbstractPathVeri kümesinin yolu.
optionsDriverOptionsSürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiDataset.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentExceptionSeçenekler nesnesi bu sürücü için yanlış bir türe sahip.
ArgumentNullExceptionyolnull.
GisExceptionVeri kümesinden katman okunurken hata oluştu.
IOExceptionBir G/Ç hatası oluştu.
NotSupportedExceptionSürücü veri kümelerini açamaz (bkz.CanOpenDatasets).

Ayrıca bakınız


OpenDataset(AbstractPath, FileGdbOptions)

Veri kümesini açar.

public Dataset OpenDataset(AbstractPath path, FileGdbOptions options)
ParametreTipTanım
pathAbstractPathVeri kümesinin yolu.
optionsFileGdbOptionsSürücüye özel seçenekler.

Geri dönüş değeri

bir örneğiDataset.

istisnalar

istisnaşart
ArgumentExceptionSeçenekler nesnesi bu sürücü için yanlış bir türe sahip.
ArgumentNullExceptionyolnull.
GisExceptionVeri kümesinden katman okunurken hata oluştu.
IOExceptionBir G/Ç hatası oluştu.
NotSupportedExceptionSürücü veri kümelerini açamaz (bkz.CanOpenDatasets).

Ayrıca bakınız