RestoreSchema

GmlOptions.RestoreSchema property

Aspose.GIS’in bir XML şemasının eksik olduğu veya yüklenemediği bir Gml dosyasındaki öznitelikleri ayrıştırmasına izin verilip verilmediğini belirler. olarak ayarlanırsatrue , Aspose.GIS okuyucu bir XML Schema’nın varlığını gerektirmez. Varsayılandırfalse .

public bool RestoreSchema { get; set; }

Notlar

Sürücü, dosyayı tarayarak ve organizasyonu belirlemek için “bilinen” nesneleri arayarak özellik sınıflarını ve bunlarla ilişkili özellikleri otomatik olarak ayrıştırmaya çalışır. Bu yaklaşım hataya açık olsa da, GML dosyaları için bile ilişkiliyse çalışma avantajına sahiptir. XML şeması kayboldu veya İnternet’ten yüklenemiyor.

Ayrıca bakınız