SchemaLocation

GmlOptions.SchemaLocation property

URI çiftlerinin boşlukla ayrılmış listesi. Her çiftteki ilk URI, ad alanının URI’sidir, ikinci URI, ad alanının XML şemasına giden yoldur. null ,GmlDriver belgenin kök öğesinden schemaLocation okumayı deneyecek. Varsayılannull .

public string SchemaLocation { get; set; }

Notlar

Aspose.GIS, oluşturmak için GML dosyasının XML şemasını kullanır.FeatureAttributeCollection . Varsayılan olarak, şema konumu, schemaLocation özniteliğinden çıkarılır. Böyle bir öznitelik yoksa veya geçersiz konuma işaret ediyorsa, Aspose.GIS GML dosyasını okuyamaz. Bu durumda - bu seçeneği ayarlayın, böylece Aspose.GIS schema. yükleyebilir.

Örnekler

http://site.com/namespace http://site.com/schema.xsd"

Ayrıca bakınız