XmlResolver

GmlOptions.XmlResolver property

AXmlResolver dış kaynakları çözmek için kullanılır. VarsayılanXmlUrlResolver .

public XmlResolver XmlResolver { get; set; }

Ayrıca bakınız