GpxOptions

GpxOptions class

GPX formatı için sürücüye özel seçenekler.

public class GpxOptions : DriverOptions

yapıcılar

İsim Tanım
GpxOptions() Yeni örnek oluştur.

Özellikleri

İsim Tanım
CloseLinearRing { get; set; } Kapatılmamış birLinearRing her geometride Varsayılanfalse .
CreateMidpoints { get; set; } Her geometri parçasının ortasına yeni bir nokta eklenip eklenmeyeceğini belirler. Varsayılanfalse .
DeleteNearPoints { get; set; } Her geometrideki yakın noktaların silinip silinmeyeceğini belirler. Varsayılanfalse .
DeleteNearPointsDistance { get; set; } için mesafeyi belirlerDeleteNearPoints . Varsayılan0 .
LinearizationTolerance { get; set; } Eğri geometrilerini doğrusallaştırmak için kullanılacak bir tolerans.
MAttribute { get; set; } Yol noktalarının, rota noktalarının ve iz noktalarının ‘M’ koordinatı olarak hangi GPX özniteliğinin dışa aktarılacağını belirler. Davranış,ZAttribute , varsayılan olaraknull .
MPrecisionModel { get; set; } APrecisionModel geometriler eklendiğinde M koordinat öğesine uygulanacakVectorLayer ya da oradan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değerExact .
NestedAttributeSeparator { get; } İç içe öznitelik adını ve dizinlerini ayırmak için bir dize. Varsayılan olarak çift alt çizgi “__”.
ReadNestedAttributes { get; set; } ’trkpt’ ve ‘rtept’ gibi GPX noktalarının iç öznitelikler içerip içermediğini ve okunması gerekip gerekmediğini belirler. Varsayılanfalse .
SimplifySegments { get; set; } Her geometride aynı segment üzerinde bulunan noktaların silinip silinmeyeceğini belirler. Varsayılanfalse .
SimplifySegmentsDistance { get; set; } için mesafeyi belirlerSimplifySegments . Varsayılan0 .
ValidateGeometriesOnWrite { get; set; } Katmana eklendiklerinde geometrilerin doğrulanıp doğrulanmayacağını belirler. olarak ayarlanırsatrue ,IsValidkatmana eklendiğinde ve doğrulama başarısız olursa her geometrisi için çağrılır (IsValid dır-dirfalse ),GisException atılır.
WritePolygonsAsLines { get; set; } Çokgenin veya çok çokgenin çizgi dizisine dönüştürülmesine izin verilip verilmediğini belirler. Varsayılanfalse .
XYPrecisionModel { get; set; } APrecisionModelgeometriler eklendiğinde X ve Y koordinatlarına uygulanacakVectorLayer ya da oradan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değerExact .
ZAttribute { get; set; } Hangi GPX özniteliğinin ara noktaların, rota noktalarının ve iz noktalarının ‘Z’ koordinatı olarak dışa aktarılacağını belirler. null - hiçbir öznitelik ‘Z’ koordinatı olarak dışa aktarılmaz. Varsayılan olarak “ele"dir. Olası değerler, double olarak gösterilebilen tüm GPX XML özniteliklerinin adlarıdır (örn. “speed”, “magvar”, “geoidheight” vb.). )
ZPrecisionModel { get; set; } APrecisionModel geometriler eklendiğinde Z koordinat öğesine uygulanacakVectorLayer ya da oradan okunduklarındaVectorLayer . Varsayılan değerExact .

Ayrıca bakınız