Href

KmlItemIcon.Href property

Kaynak konumunu bir URL olarak belirtir. Varsayılan değernull href yok demektir.

public string Href { get; set; }

Ayrıca bakınız