State

KmlItemIcon.State property

NetworkLink veya Folder’ın mevcut durumunu belirtir. Varsayılan değerNone .

public KmlItemIconStates State { get; set; }

Ayrıca bakınız