OsmXmlOptions

OsmXmlOptions constructor

Yeni örnek oluştur.

public OsmXmlOptions()

Ayrıca bakınız