ReportAllWays

OsmXmlOptions.ReportAllWays property

Önemli etiketleri veya düğümleri olmasa bile tüm yolları özellik olarak bildirin.

public bool ReportAllWays { get; set; }

Ayrıca bakınız