NestedPropertiesSeparator

TopoJsonOptions.NestedPropertiesSeparator property

İç içe özniteliklerin bileşenlerini ayırmak için kullanılan bir dize alır veya ayarlar. Varsayılan “_"‘dir.

public string NestedPropertiesSeparator { get; set; }

Notlar

Bu okuma seçeneğidir - yazmayı etkilemez.

Ayrıca bakınız