ObjectNameAttribute

TopoJsonOptions.ObjectNameAttribute property

Bir özelliği içeren nesnenin adını yansıtan özniteliğin adı.

public string ObjectNameAttribute { get; set; }

Notlar

TopoJSON, herhangi bir sayıda adlandırılmış nesne içerebilir. Bu tür her nesne, birden çok özelliği içerebilir. Adlandırılmış nesneler hakkında daha fazla ayrıntı için TopoJSON belirtimine bakın. TopoJSON okunurken, bu özellik, bir özelliği içeren nesnenin adını hangi özniteliğin yansıtacağını belirtir. TopoJSON yazarken, bu özellik, özellikleri gruplamak için hangi özniteliğin kullanılması gerektiğini belirtir. nesnelerde. Varsayılan “topojson_object_name"dir.

Ayrıca bakınız