Transform

TopoJsonOptions.Transform property

TopoJSON çıktısında koordinatları nicelemek ve yayları delta kodlamak için kullanılacak dönüştürme nesnesini belirtir.

public TopoJsonTransform Transform { get; set; }

Notlar

Bu yazma seçeneğidir - okumayı etkilemez. Bu seçenek ile birbirini dışlarQuantizationNumber - bu iki seçenekten sadece biri olamaznull . Bu değilsenull - çıktı TopoJSON koordinatları nicelenir ve yaylar belirtilen dönüştürme nesnesi ile delta olarak kodlanır. Dönüştürme nesnesi hakkında daha fazla ayrıntı için TopoJSON belirtimine bakın. Varsayılan olaraknull .

Ayrıca bakınız