DefaultValue

FeatureAttribute.DefaultValue property

Öznitelik için eksik verileri gösteren bir değer alır veya ayarlar.

public object DefaultValue { get; set; }

istisnalar

istisna şart
InvalidOperationException Özellik kilitli.
InvalidOperationException Özellik izin vermiyorhükümsüz değerler.

Notlar

Bu, bir öznitelik izin vermediğinde, eksik bir bilgi parçasını temsil eden değerdir.hükümsüz value. İzin veren nitelikler içinhükümsüz değerler (CanBeNull ==doğru ),DefaultValue dır-dirhükümsüz açıkça değiştirilmedikçe.

Ayrıca bakınız