FeatureAttributeCollection

FeatureAttributeCollection class

AFeatureAttributeCollection için hangi niteliklerin mevcut olduğunu tanımlar.Feature .

public sealed class FeatureAttributeCollection : IEnumerable<FeatureAttribute>

Özellikleri

İsim Tanım
Count { get; } Bir dosyadaki özniteliklerin sayısını alırFeature .
IsLocked { get; } Bu öznitelik koleksiyonunun kilitli olup olmadığını gösteren bir değer alır.
Item { get; set; } Alır veya ayarlarFeatureAttribute belirtilen dizinde.
Item { get; } Alır veya ayarlarFeatureAttribute belirli bir adla.

yöntemler

İsim Tanım
Add(FeatureAttribute) Koleksiyona bir nitelik ekler.
Contains(string) Öznitelik koleksiyonunun belirtilen ada sahip bir öznitelik içerip içermediğini belirler.
GetEnumerator() Koleksiyon boyunca yinelenen bir Numaralandırıcı döndürür.
IndexOf(string) Özelliği arar ve sıfır tabanlı dizinini döndürür.
Lock() Daha fazla değişiklik yapılmasını önlemek için bu öznitelik koleksiyonunu kilitler.
Remove(int) Özniteliği koleksiyondan kaldırır.
Remove(string) Özniteliği koleksiyondan kaldırır.

Ayrıca bakınız