Attributes

VectorLayer.Attributes property

Bu özellikteki özellikler için özel özniteliklerin koleksiyonunu alırVectorLayer .

public override FeatureAttributeCollection Attributes { get; }

Mülk değeri

Niteliklerin toplanması.

Ayrıca bakınız