Aspose.Note.Fonts

DenFonts namnrymden innehåller klasser som ger funktionalitet att manipulera efter typsnittets miljö för ett dokument.

Klasser

Klass Beskrivning
DocumentFontsSubsystem Enkel implementering av Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem. HämtarFontFamily objekt från OS.
FontsSubsystem Basklass som implementerar Aspose.Note.Fonts.IFontsSubsystem-gränssnitt. Ger funktionalitet för standardteckensnitt och teckensnittsersättningar. Åsidosätt Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem.FetchFetchFontFamily-skyddad medlemsklass för att implementera en logga-härledd medlemsklass för att hämta hemFontFamily objekt.

Gränssnitt

Gränssnitt Beskrivning
IFontsSubsystem Implementera detta gränssnitt om du vill styra hur Aspose.Note hämtar teckensnitt när du sparar ett dokument.