FontsSubsystem

FontsSubsystem class

Basklass som implementerar Aspose.Note.Fonts.IFontsSubsystem-gränssnitt. Ger funktionalitet för standardteckensnitt och teckensnittsersättningar. Åsidosätt Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem.FetchFetchFontFamily-skyddad medlemsklass för att implementera en logga-härledd medlemsklass för att hämta hemFontFamily objekt.

public abstract class FontsSubsystem : IFontsSubsystem

Egenskaper

namn Beskrivning
DefaultFont { get; } Hämtar eller ställer in standardteckensnitt.

Metoder

namn Beskrivning
AddFont(Stream) Lägg till typsnittet.
AddFont(string) Lägg till typsnittet.
AddFont(Stream, string) Lägg till typsnittet.
AddFontSubstitution(string, string) Lägger till teckensnittsersättning.
virtual GetFontFamily(string) Får teckensnittsfamilj.
LoadFontsFromFolder(string) Laddar alla TrueType-teckensnitt från angiven mapp till intern samling.

Se även