AddFont

AddFont(Stream, string)

Lägg till typsnittet.

public void AddFont(Stream stream, string tempFolder)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Strömmen som innehåller teckensnittet.
tempFolder String Temp-mappen.

Se även


AddFont(Stream)

Lägg till typsnittet.

public void AddFont(Stream stream)
Parameter Typ Beskrivning
stream Stream Strömmen som innehåller teckensnittet.

Se även


AddFont(string)

Lägg till typsnittet.

public void AddFont(string file)
Parameter Typ Beskrivning
file String Sökvägen till filen som innehåller teckensnittet.

Se även