IFontSavingCallback.FontSaving

IFontSavingCallback.FontSaving method

Anropas när Aspose.Note sparar ett teckensnitt.

public void FontSaving(FontSavingArgs args)
ParameterTypBeskrivning
argsFontSavingArgsSparar parametrar.

Se även