FontsSubsystem

FontsSubsystem class

Aspose.Note.Fonts.IFontsSubsystem interface’i uygulayan temel sınıf. Varsayılan yazı tipi ve yazı tipi ikameleri için işlevsellik sağlar. Aspose.Note.Fonts.FontsSubsystem.FetchFontFamily tarafından korunan üye işlevi, alma mantığı uygulamak için türetilmiş bir sınıftaFontFamily nesne.

public abstract class FontsSubsystem : IFontsSubsystem

Özellikleri

İsim Tanım
DefaultFont { get; } Varsayılan yazı tipini alır veya ayarlar.

yöntemler

İsim Tanım
AddFont(Stream) Yazı tipini ekleyin.
AddFont(string) Yazı tipini ekleyin.
AddFont(Stream, string) Yazı tipini ekleyin.
AddFontSubstitution(string, string) Yazı tipi değişikliği ekler.
virtual GetFontFamily(string) Yazı tipi ailesini alır.
LoadFontsFromFolder(string) Belirtilen klasördeki tüm TrueType yazı tiplerini dahili koleksiyona yükler.

Ayrıca bakınız