FontSaving

IFontSavingCallback.FontSaving method

Aspose.Note bir yazı tipi kaydettiğinde çağrılır.

public void FontSaving(FontSavingArgs args)
Parametre Tip Tanım
args FontSavingArgs Parametreler kaydediliyor.

Ayrıca bakınız