GetChildNodes

ICompositeNode.GetChildNodes<T1> method

Tüm alt düğümleri düğüm türüne göre alın.

public List<T1> GetChildNodes<T1>()
    where T1 : class, INode
Parametre Tanım
T1 Döndürülen listedeki öğelerin türü.

Geri dönüş değeri

Alt düğümlerin listesi.

Ayrıca bakınız