TaggedException

TaggedException class

Representerar undantag för Tagged PDF-innehåll i dokumentet.

public class TaggedException : PdfException

Konstruktörer

namn Beskrivning
TaggedException() Initierar en ny instans avTaggedException class.

Se även