Aspose.Pdf.Tagged

Aspose.Pdf.Tagged Etiketli PDF belgelerinin desteklenmesi için sınıflar için bir ad alanıdır.

sınıflar

Sınıf Tanım
TaggedException Belgenin TaggedPDF içeriği için istisnayı temsil eder.

Arayüzler

Arayüz Tanım
ITaggedContent Belgenin TaggedPdf içeriğiyle çalışmak için arabirimi temsil eder.