RiskAnalysisSettings

RiskAnalysisSettings class

Anger inställningar för att utföra riskanalys.

public class RiskAnalysisSettings

Konstruktörer

namn Beskrivning
RiskAnalysisSettings() Initierar en ny instans avRiskAnalysisSettings klass.

Egenskaper

namn Beskrivning
IterationsCount { get; set; } Hämtar eller ställer in antalet iterationer som ska användas i Monte Carlo-simulering. Standardvärdet är 100.
Patterns { get; } Hämtar en samling som innehåller instanserna avRiskPattern class.

Se även